Звіт незалежного аудитора

щодо фінансової звітності